แนะนำบุคลากร
  • นางจิดาภา รามศรี
    ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน ยินดีต้อนรับ
ผู้แทนพระองค์ฯ โสม พล.อ.อ.อนุพันธุ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอุปกรณ์ และสาธิตการทำน้ำดื่มปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด            เมื่อเวลา...
หนังสือราชการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หน่วยงาน วันที่